การรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบรับตรงและรับกลาง (Admission)  

สมัครได้ที่ระบบการรับสมัครนักศึกษา (Online Admission System)  http://admission.pi.in.th

Screenshot_1.png

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ศึกษาเกณฑ์และคุณสมบัติในการสมัครให้เข้าใจ
  2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน  และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้พร้อมก่อนสมัคร
  3. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบการรับสมัครฯ
  4. สมัครผ่านระบบ เลือกได้ 4 อันดับ
  5. ยืนยันการสมัคร และชำระค่าสมัคร

เงื่อนไขในการเข้าศึกษา

เกณฑ์ในการรับสมัคร


Admission Onlineเปิดรับสมัครนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบรับตรงและรับกลาง (Admission)  

สมัครได้ที่ระบบการรับสมัครนักศึกษา (Online Admission System)  http://admission.pi.in.th

-----------------------------------------